داوطلبان مقطع کارشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-ره

توجه :

همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای شرکت در آزمون الزامی میباشد
لطفا توجه نمایید حتما آدرس محل آزمون در کارت شما درج شده باشد

در این قسمت شما میتوانید با استفاده از کد رهگیری که در اتمام مرحله ثبت نام به شما داده شده یا با استفاده از کد ملی و شناسنامه وارد قسمت مشاهده نتایج نمرات شوید فقط یکی از روشها را انتخاب نمایید

ورود به قسمت مشاهده اطلاعات
با استفاده از کد رهگیری
کد رهگیری :

با استفاده از اطلاعات شخصی
کد ملی :
شماره شناسنامه :

کد امنیتی :